Ծառայություններ

 Մեր կլինիկան առաջարկում է ակնաբուժական ծառայությունների լայն սպեկտր.

 • Կոմպլեքսային ակնաբուժական զննում և ախտորոշում
 • Էլեկտրոֆիզիոլոգիական կոմպլեքսային հետազոտություն
 • Կոնսերվատիվ բուժում

Ինչպես նաև բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն և փորձ ունեցող մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ վիրահատությունները.

 • Կատարակտի էքստրակապսուլյար և թունելային էքստրակցիա
 • Կատարակտի ֆակոէմուլսիֆիկացիա
 • Դակրիոցիստորինոպլաստիկա
 • Դակրոցիստորինոստոմիա
 • Սինուս տրաբեկուլէկտոմիա
 • Սկլերոպլաստիկա
 • Շլության ուղղում
 • Պտերիգիումի հեռացում
 • Խալազիոնի հեռացում
 • Կոպերի պլաստիկ վիրահատություն
 • Լազերայի վիրահատություններ