Որակի վերահսկողություն

Որակի կառավարման քաղաքականություն

Հաճախորդներին բարձրորակ ծառայություն մատուցելու և որակի ապահովման նպատակով` Գապքս ընկերությունը ձեռնարկում է հետևյալ քայլերը.

- լիարժեք հասկանալ հաճախորդի պահանջներն ու կարիքները և որակյալ ծառայություն մատուցել հմուտ մասնագետների օգնությամբ

- համակարգված ու շարունակական վերապատրաստումների միջոցով բարձրացնել մարդկային ռեսուրսների վարպետությունն ու մասնագիտական պատրաստվածությունը

- մշտական հսկողության տակ պահել որակի կառավարման պրոցեսը

- հետևել և պահպանել որակի միջազգային չափանիշները

Մեր ընկերության ղեկավար կազմն ու աշխատակիցները միասնական են վերը նշված նպատակների իրագործման գործում: